klimolya: (шизофрения)
[personal profile] klimolya
Все підвіконня в воску, точніше - в парафіні.
Не зважаючи на істерику в твітері (чомусь особливо наші англомовні симпатики, зазвичай адекватні, цього разу билися головою та нассліватили) про йолопа, який хоче свічками танки зупиняти, я вважаю, що танки - одне, а свічки - інше. І одне одного не виключає. Тому довелося відшкребати парафін від підвіконня. А з нападами паніки є дуже гарний, перевірений шлях боротьби: [syndicated profile] help_army_feed
А ще я вже вдруге поставила лікер за рецептом пана Новицького. Перший був апельсиновий з імбирем. Підтверджую: кльовий.

А тепер поставила другу ітерацію. З журавлиною та мороженою малиною. Лікувальна версія ) Я була б не я, якщо б потроху не додала ще чогось. Ще чимось була сушена шипшина, сушені шишки ялівцю (з Криму, справжні) та залишки мороженої калини.
Через 10 днів розповім, що з цього вийшло.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

klimolya: (Default)
klimolya

December 2015

S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 31  

banners
Непокой нолдор


Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 09:07 am
Powered by Dreamwidth Studios